Het waarom

Sociaal Centraal heeft ten doel “het algemeen belang te dienen door het ondernemen en ondersteunen van activiteiten welke bijdrage aan een samenleving waarin burgers betrokken mogen zijn bij de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, zorg dragen voor kwetsbare groepen en ruimte geven aan nieuwe buurt- professionele initiatieven.” Deze stichting is opgericht van Harry Vrins en Fred Burggraaf. Beide heren hebben hun sporen verdiend waar het gaat om innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken. Door het oprichten van een stichting kunnen zij nu zelf initiatieven ontplooien binnen het sociale domein, bijvoorbeeld door een beroep te doen op fondsen en subsidies. Ook is er nu een vehikel om initiatieven van anderen te ondersteunen en uit te voeren.

Oprichtingsakte Stichting Sociaal Centraal

De mensen

Harry Vrins is na afwisselende perioden als welzijnsmanager en als docent/onderwijsontwikkelaar voor het hoger beroepsonderwijs, nu doende om veranderingsprocessen in gemeentelijk denken en welzijnswerk tot stand te brengen. Dat is nodig, omdat de laatste fase is ingegaan van de omslag van “verzorgingsstaat” naar “participatiemaatschappij”. Daarmee heeft het welzijnswerk niet langer als hoofdtaak kwetsbare burgers te verzorgen, maar juist om ze te bekwamen om zelfredzaam in het leven staan. Woorden als “maatschappelijke participatie”, “burgerkracht”, “het drijfvermogen van mensen vergroten” en “civil society” zijn daarbij kernbegrippen.

Na bijna twintig jaar politieke en bestuurlijke functies houdt Fred Burggraaf zich al weer bijna drie jaar bezig met het maken van websites en marketing voor een zeer divers publiek: van internet verkoop van wijn via ‘Het Wijnpakhuis’ tot het promoten van Rotterdam via het aanbieden van rondleidingen op ‘Rotterdam op de Kaart’. Fred Burggraaf voorziet ondernemers en maatschappelijke organisaties van advies op vele terreinen en is regelmatig gastspreker over ondernemen, financiën en jeugdbeleid.

De instrumenten

Bij de aanpak van sociale vraagstukken kunnen wij u van dienst zijn door de inzet van de volgende instrumenten:

  • Onderzoek
  • Projectvoorbereiding
  • Projectbeschrijving
  • Projectbegeleiding
  • Projectverantwoording
  • Communicatie

Bij de aanpak kunnen we onder andere ook de volgende methodieken inzetten:

Contact

Harry Vrins
Regentesseplein 219
2562 EZ Den Haag

M: info@harryvrins.nl
T: 06 – 484 799 04
W: www.harryvrins.nl

Fred Burggraaf
Burgemeester Meineszlaan 113b
3022 BG Rotterdam

M: info@socratezzz.nl
T: 06 – 140 499 10
W: www.socratezzz.nl

Nieuws, methodieken en opinie